Tedavi - Takip

Kanser tedavisi, multidisipliner yaklaşımlar gerektiren bir süreçtir. Hastaların tedavi süreçleri, derneğimiz bünyesinde bulunan sağlık ekibimiz tarafından, özenle incelenir, hastanın doktorlarıyla sürekli iletişim halinde olarak, gerekli görülen durumlarda hastaya bilgilendirmeler yapılarak, hastanın onayını takiben, ihtiyaçlar doğrultusunda müdahaleler yapılır.

Günümüzde, kanser tedavisi devlet tarafından geri ödeme programına dahil olmasına karşın, rekonstrüktif cerrahi müdahaleler (protez, doku/organ nakli ve benzeri operasyonlar) malesef bu kapsamda değildir.  Türk Kanser Derneği olarak, maddi imkanı kısıtlı hastalarımızın tamamlayıcı tedavileri ve operasyonları, hastadan ücret alınmadan yapılır. 

Tedavi sonrasında, hastalığın yeniden nüksetmemesi için de, bireylerin gerekli rutin kontrollerini yaptırıp yaptırmadıkları, beslenme ve yaşam alışkanlıkları konuları, onlarla bir araya gelerek, yine sağlık ekibimiz tarafından değerlendirilir. İmkanı kısıtlı vatandaşlarımızın, risk analizleri yapılarak, belirli periyotlarda kontrolleri, hastadan ücret alınmadan, derneğimiz tarafından karşılanır.