Hakkımızda

Hakkımızda - TÜRK KANSER DERNEĞİ

Türk Kanser Derneği, 1964 yılında kurulmuş, Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarının başında gelmektedir. T.C. Bakanlar Kurulu’nun 1964/6-3728 sayılı kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernekler statüsü kazanan ve 74/8750 sayılı kararı ile Türk adının kullanım hakkına da sahip olan Türk Kanser Derneği, kurulduğu günden bu yana milyonlarca vatandaşımızın yanında olmuştur.

Türk Kanser Derneği , kurulduğu günden bugüne kadar milyonlarca imkanları kısıtlı kanser  hastasına; Tarama, tedavide destek, takip, psikolojik destek, beslenme danışmanlığı, ikinci görüş,  palyatif bakım ve onkoloji koçluğu konularında destek olmuş ve olmaya devam edecektir. Derneğimiz, topluma koruyucu sağlık hizmetlerini ulaştırmak ve toplumda erken tanı bilinci oluşturmak için ücretsiz sağlık tarama hizmetlerini kesintisiz olarak halkımıza sunmaktadır. Aynı zamanda belediyeler ve kurumlarla işbirliği içinde, toplumu kanser hakkında bilgilendirmek amacıyla seminer ve konferanslarda düzenlemektedir.

Misyonumuz

Kanser konusunda erken teşhis ve tarama başta olmak üzere; tedavide gerekli tüm bilgilere ulaşarak ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek toplumla paylaşmak, toplumda kanser farkındalığının oluşması ve kanser hastalarına gereken tüm bilgi ve desteğin verilmesi için onkoloji ve uzman hekim kadrolarıyla maddi ve manevi olarak çalışmaktır.

Vizyonumuz

Kanser hastalığı ile ilgili tüm konularda dünya çapında bilgi ve gelişim merkezi olmak, ulusal kanser bilincinin oluşturulması ve dünyadaki merkezlerle entegre çalışmalarıyla öncü kuruluş olarak bilinmek ve dünyada referans olarak gösterilen yenilikçi bir dernek olmaktır.