KANSER > KANSER TÜRLERİ ► Akciğer Kanseri ► Akciğer Karsinoid Tümörü Nedir?

Akciğer Karsinoid Tümörü Nedir?


Akciğer karsinoid tümörü, akciğerlerde başlayan tümörlerin nadir görülen bir türüdür. Akciğer kanserlerinin diğer türlerinden daha yavaş büyüme eğilimi gösterirler. Nöroendokrin hücreler adı verilen özel tür hücrelerden meydana gelir.

 

Akciğer karsinoid tümörlerini anlamak için akciğerlerin normal yapısını, işlevini, bunlara ek olarak nöroendokrin sistemini bilmek yardımcı olur.

 

Akciğerler

 

Akciğerleriniz göğüs boşluğunda bulunan 2 süngerimsi organdır. Sağ akciğeriniz lob olarak adlandırılan 3 bölüme ayrılmıştır. Sol akciğerinizde 2 lob bulunur.

Vücudun bu tarafında kalp daha fazla yer kapladığından daha küçüktür. Akciğerler oksijeni alarak ve vücudun atık ürünü olan karbondioksit gazını dışarı atarak havanın içeri ve dışarı alınmasını sağlar.

 

Nefes aldığınızda hava, ağız veya burun yoluyla içeri girer ve trake (nefes borusu) yoluyla akciğerlere gider. Trake,bronş adı verilen kanallara bölünür, bronşlar da daha küçük dallara bölünerek bronşiyolları meydana getirir. Bronşiyollerinucunda alveoller olarak bilinen küçük hava keseleri bulunur.

 

 

Plevra  adı verilen ince tabaka, akciğerleri çevreler. Plevra, akciğerleri korur, solunum yaparken genişleme ve daralma sırasında göğüs duvarının öne ve arkaya doğru kaymasına yardımcı olur. Akciğerleri kapsayan göğüs kafesi içerisindeki alana plevral boşluk adı verilir.

Difüz Nöroendokrin Sistem

 

Karsinoid tümörleri, diffüz nöroendokrin sistemi hücrelerinden başlar.Bu sistem, bir taraftan sinir hücrelerine ve diğer taraftan da hormon üreten endokrin hücrelerine benzeyen hücrelerden yapılmıştır.Bu hücreler, adrenal ve tiroid bezlerine benzer gerçek bir organ oluşturmazlar.

Aksine, vücutta akciğer, mide ve bağırsak benzeri organların içerisine dağılırlar.

 

Nöroendokrin hücreler, adrenalin ve benzeri maddeler gibi hormonlar üretir.Bu, akciğerlerdeki hava ve kan akışının, diğer tür akciğer hücrelerinin büyümelerini kontrol altına almayı sağlar.

Nöroendokrin hücreleri, soluduğumuz havadaki oksijen ve karbondioksit seviyelerini tespit edebilir, daha sonra akciğerlerin bu değişikliklere uyum sağlaması için kimyasal mesajlar gönderebilir.

Yüksek yerlerde yaşayan insanlar, muhtemelen soludukları havada daha az oksijen bulunduğu için daha fazla akciğer nöroendokrin hücresine sahiptir.

 

Akciğer Nöroendokrin Tümörlerinin Türleri

 

Vücudunuzdaki çoğu hücre gibi, akciğer nöroendokrin hücreleri de bazen çok büyümelerine ve tümör oluşturmalarına neden olan belirli değişikliklere uğrarlar.

Bunlar, nöroendokrin tümörler veya nöroendokrin kanserler olarak bilinir.Karsinoid tümör, nöroendokrin tümörün bir türüdür.

 

Nöroendokrin tümörler vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir.

 

Bu belge, yalnızca akciğerlerde başlayan karsinoid tümörler üzerinde odaklanmaktadır.

 

Nöroendokrin akciğer tümörlerinin 4 ana türü bulunmaktadır: En hızlı büyüyenlerden başlayarak bunlar aşağıdakilerdir:

 

·         Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

 

·         Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinom

 

·         Atipik Karsinoid Tümör

 

·         Tipik Karsinoid Tümör

 

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

 

Küçük hücreli akciğer kanseri (SCLC), en hızlı büyüyen ve yayılan kanserlerden biridir.

 

Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinom

 

Büyük hücreli nöroendokrin karsinom (LCNEC), nadir görülen bir kanserdir.Aslında, küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin (NSCLC) bir türü olarak büyük hücreli bir karsinom türüdür.

SCLC ile bazı ortak özellikleri (hızlı büyüme eğilimini dahil) olmasına rağmen, genellikle bir NSCLC türü olarak kabul edilir.

 

Tipik ve Atipik Karsinoid Tümörler

 

Nöroendokrin tümörlerinin diğer 2 türü karsinoidlerdir. Bu bölümünkalanında yalnızca bu 2 tür tümör ele alınacaktır.

 

Tipik ve atipik karsinoid tümörler mikroskop altında farklı görünürler.

 

·         Tipik karsinoidleryavaş büyüme eğilimi gösterir ve nadiren akciğerin ötesine yayılırlar.10 akciğer karsinoidinden yaklaşık 9’u tipik karsinoiddir.

 

·         Atipik karsinoidlerbiraz daha hızlı büyürler ve diğer organlara yayılma olasılıkları daha yüksektir.

Mikroskop altında bakıldığında, bölünme sürecinde daha fazla hücreye sahiptirler  ve hızlı büyüyen tümöre benzerler.Tipik karsinoidlerden çok daha az sıklıkta görülürler.

 

 

Karsinoidler bazen akciğerde oluştukları yere göre de sınıflandırılırlar.

 

·         Merkezi karsinoidler, akciğerlerin merkezine yakın olan geniş hava yollarının (bronşlar) duvarlarında meydana gelir.

Akciğer karsinoid tümörlerinin çoğu, merkezi karsinoidlerdir ve bunların hemen hemen tümü, tipik karsinoidlerdir.

 

·         Periferal karsinoidler,akciğerlerin dış kenarlarına doğru dar hava yollarında (bronşiyoller) gelişir. Periferal karsinoidlerin çoğu, tipik karsinoidler olmasına rağmen bunların merkezi karsinoidlerden daha atipik olma olasılığı yüksektir.

 


Son Tıbbi Değerlendirme:15/08/2012

Son Düzenleme: 15/08/2012

Tüm bu bilgiler American Cancer Society sitesinden alınmıştır. http://www.cancer.org/index

AYIN VİDEOSU

Meme kanserinde erken tanı ve bilmek istediğiniz herşey.

Diğer Videolar

YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Hikayelerimizi Paylaşalım

Haydi Sende Paylaş